Διάλεξη στα πλαίσια του Δημοτικού ελεύθερου Πανεπιστημίου Περιστερίου με θέμα: Εισαγωγή στη Νευροτροποποίηση