Αξιολόγηση / Παρακολούθηση:

  • Ν. Parkinson
  • Παρκινσονικό σύνδρομο
  • Δυστονία
  • Τρόμο και άλλα δυσκινητικά και νευροεγκεφαλικά νοσήματα.

Ειδικές Θεραπείες για Ν. Parkinson

  • Προεγχειρητικός Έλεγχος
  • Διεγχειρητική – Μετεγχειρητική παρακολούθηση

Εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης (Botox) για αντιμετώπιση κεφαλαλγίας

Νευρολογικός έλεγχος

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση